çyrlak

cırcır böceği

cırcırama

Düz kanatlılardan bir böcek, cırlak.