çadyr

çadır

çadır

Direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ.