çagyrmak

çağırmak

çağırmaq

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek.