çadra

çarşaf

çarşab

Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü.