çapraz gelmek

çelişmek

zidd olmaq

Düşünce ve davranış birbirini tutmamak, birbirlerine ters düşmek, tutarsız olmak, mütenakız olmak.