dağ

dağ

dag

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.