idarə

daire (devlet dairesi)

edara

Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri.