edara

daire (devlet dairesi)

idarə

Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri.