məsləhətçi

danışman

maslahatçy

Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir.