çabalanmak

debelenmek

çabalamaq

Bir acının etkisiyle veya bir baskıdan kurtulmak için çırpınmak.