ekmek

dikmek (ağaç)

əkmək

Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek.