maraqlı

düşkün

humar

Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun, müptela.