gaçyrmak

düşürmek

düşürmək

Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak.