edebi

edebî

ədəbi

Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal.