meyl

eğilim

meýil

Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül.