mǝsqǝrǝ etmǝk

eğlenmek (alay etmek)

masgaralamak

Bir kimsenin herhangi bir kusuru veya zayıf noktası ile alay etmek.