Elek

Elek

ələk

Taneli veya un gibi toz durumunda olan maddeleri ayıklamak için kullanılan araç.