zähmet

Emek

əmək

Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.