İntriqa

Entrika

hile

Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, hile, dek.