İlham almaq

Esinlenmek

ylham almak

Bir şeyden ilham almak, içine doğmak.