zalym

gaddar

qəddar

Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz.