zor bilen almak

gaspetmek

qəsb etmək

Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla alma.