acışmaq

gocunmak

özüne kabul etmek

Bir şeyden alınmak.