gabak

göz kapağı

göz qapağı

Göz yuvarlarının önünde bulunan koruyucu organ.