xalça

halı

haly

Yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, kalın yaygı.