tabşyrmak

havale

həvalə

Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme.