el ýeterli

hesaplı

tədbirli

Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik.