tabşyrmak

ısmarlamak

tapşımaq

Bir şeyin yapılmasını veya getirilmesini, bu işlerle uğraşan birine söylemek, sipariş etmek.