ezýet

ıstırap

izdirab

Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.