içeri

içeri

içəri

İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı.