iç giýew

iç güveyi

evə girən

Eşinin ailesinin evinde oturan damat.