içeri işler

iç işleri

daxili işlər

Bir ülkenin kendine özgü işleri.