edare etme

idare

idarə etmə

Yönetme, yönetim, çekip çevirme.