ekiz

ikiz

əkiz

İkisi bir arada doğan çocuk. Birbirine tamamen benzeyen.