zulum

istibdat

istibdad

Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk.