ezýet berme

işkence

işgəncə

Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet.