jurnal

həbərçilik

şugullama

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı.