iç gatama

kabız

qəbiz

Dışkılama sıklığının azalması, zor ve ağrılı dışkılama, peklik, ishal karşıtı.