gaçgak

kaçak

qaçaq

Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kişi.