artırmag

abartmak

çişirmek

Bir şeyi olduğundan daha büyük veya daha çok göstererek anlatmak, mübalağa etmek.