xalbir

kalbur

galbyr

İri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek.