galmak

kalmak

qalmaq

Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.