abla

böyüq bacı

ejeke

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.