böyüq bacı

abla

ejeke

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.