ejeke

abla

böyüq bacı

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.