acı

acı

ajy

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı.