acıklı

kədərli

gaýgyly

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun.