kədərli

acıklı

gaýgyly

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun.