acılaşmaq

acılaşmak

ajamak

Tadı bozulmak, acı olmak.