acımasız

mǝrhǝmǝtsiz

rehimsiz

Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz.